KONTAKTUJTE nÁS

Fakturačné informácie

Moitin s.r.o.
Miletičova 5B
821 08 Bratislava
IČO: 47349069
IČ DPH: SK202382313

Bankové spojenie

SLSP a.s.
Číslo účtu: 5124836961 / 0900
IBAN: SK0709000000005124836961
SWIFT: GIBASKBX

Korešpondenčná adresa, pracovisko

Moitin s.r.o.
Hálova 16
851 01 Bratislava
(budova SPŠE Hálova - bočný vchod)

Mobil

+421905 639 141

Napíšte nám