O NÁS

Spoločnosť Moitin s.r.o. sa od roku založenia 2013 zaoberá stratégiou vzdelávacieho systému v Slovenskej republike s prepojením na zamestnávateľov a prenesením ich požiadaviek na stredné odborné školy.

Ponúkame kompletné poradenstvo, analýzu, strategické zacielenie pre školy, vzdelávacie inštitúcie a zamestnávateľov z rôznych oblastí priemyslu.

Našim cieľom je pomáhať vzdelávacím inštitúciám vedieť aktuálne zareagovať na potreby trhu práce, pripraviť kvalitných a trhom požadovaných odborníkov pre efektívne fungovanie priemyslu.

Rovnako poskytujeme služby v oblasti IT projektov, projektov z EÚ fondov a ponúkame nové vízie, kde implementujeme inovatívne prístupy s dôrazom na vysokú efektivitu a pridanú hodnotu.

PhDr. Slavomír Terezka, riaditeľ Moitin s.r.o.

Špecialista v oblasti vzdelávacej politiky, strategický konzultant pre IKT sektor a autor 1. študijného odboru na Slovensku pre IKT sektor „Informačné a sieťové technológie“.

ČO VÁM PONÚKAME?

Snažíme sa prepájať požiadavky zamestnávateľov na kompetencie zamestnanca priamo na vzdelávacie inštitúcie a napomáhame synergii teórie a praxe, aby výsledkom bol vysoko kvalifikovaný odborník v danej oblasti s požadovanou firemnou kultúrou a inovatívnym rozhľadom vo svojej profesionálnej oblasti.

  • Vypracovanie strategického plánu pre vašuorganizáciu ako prepojiť vaše požiadavky na kvalifikácie a znalosti vašichbudúcich zamestnancov.
  • Vypracovanie stratégie výchovy budúcichzamestnancov priamo na vzdelávacie inštitúcie.
  • Prepojenie zamestnávateľa na vhodnú vzdelávaciuinštitúciu a naopak.
  • Príprava a vypracovanie učebných plánova učebných osnov nových študijných odborov podľa požiadaviekzamestnávateľa.
  • Konzultácie a návrhy tímových technologickýchlaboratórií „openlab“.
  • Konzultácie v oblasti komplexných IKT riešení.
  • Prepájanie biznis modelov v rámci jednotlivýchodvetví, ale aj naprieč.
  • Komplexné stratégie v oblasti vzdelávaniaa prípravy na povolanie pre priemysel.
  • Zrealizujeme vaše vízie vhodných zamestnancov do reálnej podoby.