Prázdninový e-commerce camp 2024

Zabavíš sa a získaš cenné know-how zo sveta eshopov! Kapacita: 10 miestPrednostne pre žiakov: SPŠE Hálova 16 Radi by sme Ti predstavili náš jedinečný Prázdninový e-commerce camp organizujúci Asociáciou spoločností IT priemyslu s partnermi SPŠE Hálova 16 a spoločnosťou Moitin ako prevádzkovateľa eshopu www.modelsnavigator.com  Od nového školského roku 2024/2025 na SPŠE Hálova 16 budú mať žiaci možnosť …

Prázdninový e-commerce camp 2024 Čítajte viac »

Pozvánka na konferenciu v rámci projektu Vzdelávanie pre trh práce

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov analýzy, ktorá bola zameraná na požiadavky trhu práce na kvalifikačné štandardy, hlavne odbornosti a zručnosti, ktoré potrebuje pracovník na výkon daného povolania. Viac informácií: Konferencie sa môže zúčastniť len osoba firmy, školy alebo inej organizácie, ktorá bola pozvaná a oslovená Moitin s.r.o.

Projekt: Vzdelávanie pre trh práce

ZMLUVY „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk . www.minedu.sk Názov projektu:  Vzdelávanie pre trh práce Kód projektu v ITMS2014+ : 312011G522 Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: Vzdelávanie Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie …

Projekt: Vzdelávanie pre trh práce Čítajte viac »