Premieňame vaše vízie do kreatívnych výsledkov

Naším poslaním je aktívne riešenie problematiky komplexného vzdelávacieho systému od predškolskej výchovy až po vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby.

Prázdninový e-commerce camp:

1. certifikovaný dual na Slovensku v IT

partnerských škôl
študentov IST
0
e-commerce LAB

Naši klienti

EÚ Projekt: Vzdelávanie pre trh práce

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk . www.minedu.sk