KURZY PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY 7. – 9. ROČNÍKA

Cena kurzu = 99 EUR / 1 mesiac

Pre žiakov ZŠ je tento e-commerce krúžok praktickou skúsenosťou, ako je to vo svete elektronického obchodu a zároveň im to otvára vstupnú bránu do Duálneho vzdelávania na najúspešnejšej škole v oblasti Informačných Technológii v Bratislave – SPŠ El.Hálova 16.

Časová dotácia  = 8 hodín – každy utorok od 14:45 – 16:45 ( 2 hod.)

Dĺžka kurzu: 4 mesiace

Obsah:

 1. Teamové ladenie – účastník krúžku sa  zoznámi so základnými nástrojmi komunikácie a naučí sa tímovému prístupu pri riešení úloh a problémov. 
 2. Shadowing e-shopu – účastník je zapojený do reálneho e-shopu formou shadowingu a spozná jednotlivé procesy v elektronickom obchode. Bude mať možnosť vyskúšať si každú časť z bežného procesu e-shopu a zároveň bude mať možnosť konzultovať procesy, ktorým nerozumie. Úlohou kurzu je viesť účastníka správnym smerom a naučiť ho samostatne riešiť problémy. V tejto fáze sa účastníci postupne presúvajú od základných nástrojov k tým profesionálnym.  Už v tejto fáze účastník častokrát objaví, ktorá oblasť e-commerce ho najviac baví.
 3. Zadefinovanie východísk –  účastník krúžku sa zoznámi s plánovaním e-shopu, naučíme ho spraviť SWOT analýzu, vypracovať plán pre úspešný e-shop, vytvoriť prieskum konkurencie a čo je miera konverzie a vyskúša si reálne MVP prístup.

Pre žiakov ZŠ je tento e-commerce krúžok praktickou skúsenosťou, ako je to vo svete elektronického obchodu a zároveň im to otvára vstupnú bránu do duálneho vzdelávania na najúspešnejšej škole v oblasti Informačných Technológií v Bratislave – SPŠ El. Hálova 16.

Časová dotácia  = 8 hodín – každy utorok od 14:45 – 16:45 ( 2 hod.)

Dĺžka kurzu: 4 mesiace

Popis kurzu:

Naučíme  účastníka kurzu dosiahnuť úroveň schopností, kedy bez väčších problémov naplní databázu e-shopu, vie samostatné vyhotoviť produktovú fotku, či vytvorí kvalitnú grafiku stránky. Účastníci môžu v tejto fáze vytvoriť tím a spoločne pracovať na vlastnom projekte, alebo zadaní z praxe. Učia sa spolupracovať a komunikovať v tíme, používať pri práci time manažment či projektový manažment. Lektor ich vedie a ponúka nástroje na efektívnejšiu spoluprácu – Google drive, systém Slack, či pracovné sociálne siete. Cieľom je v tejto fáze plné pochopenie databázy e-shopu, plne vie naplniť databázu produktmi, vie úspešné dokončiť komplexnejšiu štruktúru e-shopu a vie samotne vyhotoviť produktovú fotku.

Obsah:

 1. Výroba e-shopu – kurz obsahuje kompletné budovanie kompetencií pre e-commerce manažéra, rozdiel v budovaní a prevádzke kamennej predajne a eshopu, rozbeh e-shopu, základy PPC reklamy
 2. Informačná architektúra e-shopu – táto časť kurzu obsahuje tieto odborné oblasti ktoré sa naučia účastníci: Obsah a štruktúra e-shopu, mapa e-shopu, katalóg produktov, logistika, ekonomika e-shopu, právne náležitosti e-shopu, CMS druhy formy, Meranie cez webovú analitiku,
 3. Produktová fotografia – v tejto časti kurzu naučme účastníka, že hodnotu produktu v očiach spotrebiteľa zvyšuje spôsob, akým je odprezentovaný – fotografie predávajú. Naučíme účastníka, ako vytvoriť kvalitnú a profesionálnu produktovú fotografiu na rôznych úrovniach. Zameráme sa na interiérovú fotografiu, ale aj kolorovanú fotografiu v externom prostredí.

KURZY PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY 1. – 4. ROČNÍKA

Cena kurzu = 99 EUR / 1 mesiac

Pre žiakov SŠ je tento e-commerce krúžok praktickou skúsenosťou, ako je to vo svete elektronického obchodu.

Časová dotácia  = 8 hodín – každy utorok od 17:00 – 19:00 ( 2 hod.)

Dĺžka kurzu: 4 mesiace

Obsah:

 1. Teamové ladenie – účastník krúžku sa  zoznámi so základnými nástrojmi komunikácie a naučí sa tímovému prístupu pri riešení úloh a problémov. 
 2. Shadowing e-shopu – účastník je zapojený do reálneho e-shopu formou shadowingu a spozná jednotlivé procesy v elektronickom obchode. Bude mať možnosť vyskúšať si každú časť z bežného procesu e-shopu a zároveň bude mať možnosť konzultovať procesy, ktorým nerozumie. Úlohou kurzu je viesť účastníka správnym smerom a naučiť ho samostatne riešiť problémy. V tejto fáze sa účastníci postupne presúvajú od základných nástrojov k tým profesionálnym.  Už v tejto fáze účastník častokrát objaví, ktorá oblasť e-commerce ho najviac baví.
 3. Zadefinovanie východísk –  účastník krúžku sa zoznámi s plánovaním e-shopu, naučíme ho spraviť SWOT analýzu, vypracovať plán pre úspešný e-shop, vytvoriť prieskum konkurencie a čo je miera konverzie a vyskúša si reálne MVP prístup.

Pre žiakov SŠ je tento e-commerce krúžok praktickou skúsenosťou, ako je to vo svete elektronického obchodu.

Časová dotácia  = 8 hodín – každy utorok od 17:00 – 19:00 ( 2 hod.)

Dĺžka kurzu: 4 mesiace

Popis kurzu:

Naučíme  účastníka kurzu dosiahnuť úroveň schopností, kedy bez väčších problémov naplní databázu e-shopu, vie samostatné vyhotoviť produktovú fotku, či vytvorí kvalitnú grafiku stránky. Účastníci môžu v tejto fáze vytvoriť tím a spoločne pracovať na vlastnom projekte, alebo zadaní z praxe. Učia sa spolupracovať a komunikovať v tíme, používať pri práci time manažment či projektový manažment. Lektor ich vedie a ponúka nástroje na efektívnejšiu spoluprácu – Google drive, systém Slack, či pracovné sociálne siete. Cieľom je v tejto fáze plné pochopenie databázy e-shopu, plne vie naplniť databázu produktmi, vie úspešné dokončiť komplexnejšiu štruktúru e-shopu a vie samotne vyhotoviť produktovú fotku.

Obsah:

 1. Výroba e-shopu – kurz obsahuje kompletné budovanie kompetencií pre e-commerce manažéra, rozdiel v budovaní a prevádzke kamennej predajne a eshopu, rozbeh e-shopu, základy PPC reklamy
 2. Informačná architektúra e-shopu – táto časť kurzu obsahuje tieto odborné oblasti ktoré sa naučia účastníci: Obsah a štruktúra e-shopu, mapa e-shopu, katalóg produktov, logistika, ekonomika e-shopu, právne náležitosti e-shopu, CMS druhy formy, Meranie cez webovú analitiku,
 3. Produktová fotografia – v tejto časti kurzu naučme účastníka, že hodnotu produktu v očiach spotrebiteľa zvyšuje spôsob, akým je odprezentovaný – fotografie predávajú. Naučíme účastníka, ako vytvoriť kvalitnú a profesionálnu produktovú fotografiu na rôznych úrovniach. Zameráme sa na interiérovú fotografiu, ale aj kolorovanú fotografiu v externom prostredí.

Pre koho je určený:

 • Žiaci základnej školy v 8. alebo 9. ročníku – krúžok e-commerce LABe. Pre žiakov ZŠ je tento e-commerce krúžok praktickou skúsenosťou, ako je to vo svete elektronického obchodu a zároveň im to otvára vstupnú bránu do Duálneho vzdelávania na najúspešnejšej škole v oblasti Informačných Technológii v Bratislave – SPŠ El.Hálova 16.
 • Žiaci 1. – 4. ročníka strednej školy
 • Jednotlivci, ktorí sa chcú stať vysoko kvalifikovanými v elektronickom obchode, aby slúžili priemyselným potrebám.
 • Jednotlivci, ktorí by chceli založiť začínajúce podnikanie v oblasti elektronického obchodu a boli konkurencieschopní v regióne.
 • Podnikatelia v oblasti elektronického obchodu, ktorí by chceli zlepšiť svoje súčasné podnikanie na internete.
 • Jednotlivci, ktorí by sa chceli stať profesionálom v oblasti elektronického obchodu alebo špecialistom na vzdelávanie, ktorí ľuďom poskytujú múdrosť potrebnú na obchodovanie online.

Benefity:

 • Máte radi skutočné praktické skúsenosti. Aplikácia toho, čo sa naučíte v reálnom živote počas štúdia.
 • Potrebujete flexibilitu pri štúdiu a využívanie konzultácií online, alebo priamym kontaktom.
 • Chcete študovať začatie podnikania v elektronickom obchode, ktoré nie je závislé od financovania rizikovým kapitálom.

Kde sa nachádzame:

Stredná priemyselný škola elektrotechnická Halova 16, Bratislava – e-commerce LAB

Ako často:

Každý utorok od 15:30 – 17:30 hod.

Čo získaš:

Reálnu prax! – ponúkame prvý komplexný vzdelávací program pre oblasť e-commerce na Slovensku v reálnom prostredí eshopu, kde je základom prax a praktické skúsenosti ktoré odovzdávame.

Žiadná nuda! nečakajú vás nudné, povrchné prednášky, ale praktický Shadowing Modelsnavigator

Životné skúsenosti! –  prednášať vám budú špičkoví a skúsení profesionáli z praxe. Mentorom je PhDr. Slavomír Terezka – podnikateľ, autor študijného programu Informačne a sieťové technológie, expert v oblasti vzdelávacej politiky.

Prepojenia! – kontakty na ľudi z práxe, významných predstaviteľov z oblasti IT a e-commerce a predstavíme vám zaujímavé prípadové štúdie zo slovenského prostredia.

Individuálny prístup! –  zaručíme vám individuálny prístup vďaka malým skupinám 10 účastníkov v každom termíne.

Networking! –  vytvoríme vám ideálny priestor na konzultácie a diskusie a váš osobný rozvoj

Certifikát! – pri dokončení komplexného kurzu každý získa certifikát.

Moduly e-commerce krúžku pre žiakov ZŠ:

Pokrytá je celá škála tém, ktoré sú pre e-shop v súčasnom svete dôležité: databázy, e-commerce CMS , online marketing,  e-commerce CMS, UX, logistika, financie, automatizácia ako aj bezpečnosť e-shopu.

 1. Zadefinovanie východísk
 2. Ekonomika eshopu
 3. Názov, doména a hosting
 4. Tvroba eshopu
 5. Naplnenie eshopu
 6. Spustenie eshopu
 7. Prevádzka eshopu
 8. Produktová fotografia
 9. Webový copywriting
 10. Sociálne siete
 11. Newsletter
 12. Psychológia spotrebiteľa
 13. Analytika eshopu
 14. SEO a Google Adwords
 15. Prezentácia vlastného projektu

Prečo E-commerce?

Podľa odhadov uskutočnia spotrebitelia do roku 2040 až 95 % nákupov online (Nasdaq).

87 % nakupujúcich berie do úvahy recenzie a hodnotenia iných zákazníkov pred tým, než v e-shope nakúpia (Business.com).

Iba 26 % malých firiem sa pokúsilo vytvoriť svoj vlastný internetový obchod (Small Biz Trends).

72 % nákupov na internete prebehne do roku 2021 na mobilnom zariadení (Statista).

Miera konverzie sa v e-shopoch pohybuje priemerne okolo 2 až 4 %, pričom 43 % nakupujúcich objaví e-shop cez organické vyhľadávanie v Google (Invesp).

Objavte nové svety a príbehy, ktoré  inšpirujú dajte priestor na slobodnú tvorbu a experimentovanie. A práve túto pozitívnu emóciu je možné využiť v prospech vzdelávania v e-commerce LABe. Samotný proces súvisí s procesom učenia sa v reálnom úrostredi existujúceho e-shopu. U detí v predškolskom veku je hra základným pilierom učenia a toto  pravidlo v skutočnosti platí aj pri vzdelávaní vo vyššom veku.

Ako to funguje?

E-commerce LAB vznikol na základe myšlienky vzdelávať učastnikov v oblasti elektronického obchodu, nakoľko dlhoročne skúsenosti pri implementácii vzdelávania do stredných o škôl poukázali na to, že je potrebne prakticky prepojiť vzdelávanie na zamestnávateľa a priame firemné prostredie. Žiakov ZŠ chceme osloviť cez zážitkové vzdelávanie, kde sa kladie dôraz na tímovú spoluprácu, kreativitu a samovzdelávanie vedené lektorom z praxe.  Zároveň chceme vytvoriť predpoklady, aby úspešne sa vedeli uchádzať o vzdelávanie na strednej odbernej škole formou duálneho vzdelávania v danej oblasti.

Práve hravé učenie zaručuje, že si deti ani neuvedomujú, že sa po celý čas vzdelávajú, deje sa to prirodzene a zároveň sú prepojený na reálny e-shop.

E-commerce krúžok má 6 fáz:

1. fáza

V prvej fáze sa účastník krúžku  zoznámi so základnými nástrojmi komunikácie a naučí sa tímovému prístupu pri riešení úloh a problémov.  

2. fáza

V fáze bude účastník zapojený do reálneho e-shopu formou shadowingu a spozná jednotlivé procesy v elektronickom obchode. Bude mať možnosť vyskúšať si každú časť z bežného procesu e-shopu a zároveň bude mať možnosť konzultovať procesy ktorým nerozumie. Úlohou lektora je naviesť dieťa správnym smerom a naučiť ho samostatne riešiť problémy. V tejto fáze sa účastníci postupne presúvajú od základných nástrojov k tým profesionálnym.  Už v tejto fáze účastník častokrát objaví, ktorá oblasť e-commerce ho najviac baví.

3. fáza

nastáva, akonáhle účastník dosiahne úroveň schopností, kedy bez väčších problémov naplní databázu e-shopu, vie samostatné vyhotoviť produktovú fotku, či vytvorí kvalitnú grafiku stránky. Účastníci môžu v tejto fáze vytvoriť tím a spoločne pracovať na vlastnom projekte, alebo zadaní z praxe. Učia sa spolupracovať a komunikovať v tíme, používať pri práci time manažment či projektový manažment. Lektor ich vedie a ponúka nástroje na efektívnejšiu spoluprácu – Google drive, systém Slack, či pracovné sociálne siete. Cieľom je v tejto fáze plné pochopenie databázy e-shopu, pne vie naplniť databázu produktami, vie úspešné dokončiť komplexnejšiu štruktúru e-shopu a vie samotne vyhotoviť produktovú fotku.

4. fáza

je dôležitá z hľadiska rozvoja kreativity a marketingu e-shopu,  účastníkom v tejto fáze odkrývame svet existujúcej scény sociálnych sieti, PPR kampaní a celkovej marketingovej propagácie – SEO. Pokročilý účastníci v tejto fáze už vedia pripraviť štruktúru e-shopu cez swot analýzu, vedie určiť portfólio produktov a služieb. Zároveň vedia stanoviť rozvojové ciele. Účastníci v tejto fáze majú možnosť zúčastniť sa prednášok ktoré budú zabezpečené úspešnými predstaviteľmi z e-commerce sveta. Tím najpokročilejším ponúkame možnosť absolvovať aj reálnu prax vo firme na 1 hodinu denné, prípadne na 2hod každý druhý deň.

5. fáza

Je založená na vylaďovaní, prognózach a zvyšovaní úrovne automatizácie e-shopu a zároveň   sa účastníci dozvedia a naučia všetko podstatné o analytike pre e-commerce. Búdu sa zaoberať aj  nástrojmi na zvyšovanie miery konverzie v e-commerce.

6. fáza

V tejto fáze účastníci pracujú v tímoch, alebo samostatne na vlastnom projekte, prípadne na konkrétnom zadaní od zadávateľa z praxe.

Prečo to funguje?

1. systém praxe

Jedným zo základných nástrojov, ktorý nám na krúžku pomáha je priama prax v e-shope. Ide o webovú stránku www.modelsnavigator.com , každý účastník má svoj profil a môže sa kedykoľvek prihlásiť, aj z domu.

2. odmeny

Za splnené úlohy získavajú deti na kurze body a hmotné odmeny. Účastníci sú tak motivované pracovať zodpovedne. Ak si nazbierajú dostatok bodov, môžu si vybrať odmenu v podobe hmotných odmien.

3. projektové vzdelávanie

Pri práci na projektoch a zadaniach z praxe si účastníci slobodne vyberajú z dostupných nástrojov a učia sa schopnostiam, ktoré budú bezprostredne potrebovať pri tvorení svojho e-shopu. Sú tak vnútorne motivované zdokonaľovať sa, pretože vidia okamžitý výsledok svojej práce a zároveň si získané vedomosti osvoja priamo v praxi. Účastníci si môžu na stránke moitin.sk  zverejniť svoje projekty tak, aby si ich mohol pozrieť ktokoľvek. Dostávajú tak hodnotnú spätnú väzbu, ktorá ich veľa naučí a buduje v nich zdravé sebavedomie.

Kam to smeruje?

„Zákazníci budú mať v budúcnosti „najvyššiu moc“, takže spôsob, akým s nimi organizácie spolupracujú, sa musí zmeniť!“, povedal Jason Daigler, hlavný riaditeľ a analytik spoločnosti Gartner.

Štyri piliere, ktoré budú tvoriť smerovanie e-commerce v nasledujúcom období sú: neobmedzené kanály, technologické urýchľovače, flexibilné a modulárne prostriedky a inteligencia zákazníkov.

Digitálny obchod už nebude jadrom platformy digitálnych obchodných technológií.  Namiesto toho bude jedným z kľúčových komponentov oveľa širšieho ekosystému, ktorý zahŕňa prístup založený na API, s AI, IoT a integráciu s partnerskými ekosystémami.