O projekte

Quo vadis e-commerce?

Celá škála obchodných príležitosti sa presúva do online sveta a to pre jeho dostupnosť odkiaľkoľvek na svete!

E-commerce je oblasť ktorá má budúcnosť a význam vo všetkých oblastiach priemyslu a obchodu, hlavne kvôli aktuálnym hrozbám v spoločnosti a  situácií vo svete. Kamennú predajňu je možne zavrieť kvôli rôznym rizikám, ale elektronický obchod jednoducho vie fungovať ďalej.

Svet elektronického obchodu bojuje s „AAA“  – Absolútnou Absenciou Absolventov z oblasti elektronického obchodu v celej svojej škále!  Preto sme sa rozhodli aktívne prispievať ku vzdelávaniu v danej oblasti už od 8. – 9. ročníka základnej školy s prechodom na 4 ročné duálne vzdelávanie na strednej priemyselnej škole.

Náš Cieľ:

Zaväzujeme sa pripravovať a vzdelávať najlepších odborníkov v oblasti elektronického obchodu, ktorí slúžia potrebám tohto odvetvia. Náš e-commerce LAB sa snaží o to, aby boli naši absolventi profesionáli v danom odvetví a zároveň boli ziskový, kreatívny a pôsobili ako poskytovatelia služieb, alebo podnikatelia po skončení strednej školy.