Pozvánka na konferenciu v rámci projektu Vzdelávanie pre trh práce

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov analýzy, ktorá bola zameraná na požiadavky trhu práce na kvalifikačné štandardy, hlavne odbornosti a zručnosti, ktoré potrebuje pracovník na výkon daného povolania.

Viac informácií:

Konferencie sa môže zúčastniť len osoba firmy, školy alebo inej organizácie, ktorá bola pozvaná a oslovená Moitin s.r.o.